Köszöntjük a Szopory család weboldalán.

A weblap fejlesztés alatt áll. Ahhoz azonban, hogy egy család története teljes legyen elengedhetetlen a családtagok, ismerosök segítsége. Saját szükebb családját, családtagjait, szüleinek, nagyszüleinek életét mindenki saját maga ismeri a legjobban. Egy családtörténeti munka nem lenne az igazi, ha nem egészítenénk ki azoknak az embereknek az élettörténetével, akiknek közös a gyökere, a származása. Tisztelettel kérem Önt arra, hogy segítsen nekem ennek a családtörténeti munkának a befejezésében, azaz vegyen Ön is részt a családtörténet kiegészítésében! Amennyiben Ön a Szopory család tagja, vagy leszármazottja, kérem vegye fel, velem a kapcsolatot. Az esetleges kérdésekre -ha tudok- szívesen válaszolok.

E-mail címem:

Előzmények.

Honfoglaló magyar őseink az első foglalás jogán (primae occupationis) lettek itt birtokosokká, utóbb az arra érdemes férfiak a még rendelkezésre álló nemzeti földbirtokkal - királyi adomány (donatia regia) alapján - lettek birtokos nemesekké. Különben másféle nemes, mint birtokos nemes, közel a mohácsi vészig nem is volt.

Magyarok voltak, a régi harcosok, kiket a század közepe óta inkább nemeseknek szerettek nevezni. Ez az osztály, amely 1222 óta döntően folyt be az alkotmányos küzdelmekbe, amely kivívja szabadságát, úgy királyi urával, mint a közszabadságot elnyomással fenyegető bárókkal szemben. Ez az osztály, amely a bárók egy részének széthúzó törekvéseivel szemben, mindvégig fennen lobogtatta az Árpád dinasztiának és a nemzeti egységnek zászlaját. A magyar nemes személyére szabad, csak rendes törvényszék elé idézhető, fej- és jószágvesztési perben csak maga, a király ítélhet fölötte. Birtoka mentes a megszállás terhétől, és fel van mentve, az adó fizetése alól. Vagyonával szabadon rendelkezik. Ennyi kiváltság fejében egy a kötelessége, hogy a király szavára, fegyveresen siessen, az országnak, a koronának védelmére.

A király előtt csak a nemesítés útja állt, ha a nemzetnek az érdemes, hü tagjait továbbá is közvetlen kapcsolatban akarta tartani személyéhez, koronájához. Természetes, hogy elsősorban a katonákat, tehát a várjobbágyokat érte ez a kitüntetés. Minden esetben, ha nincs másképp meghatározva, az illető nemescsalád, külön nemesi birtokul kapta azt a földet, amelyet, szolgálatai fejében, addig használt.

Így válik, az Árpádok korának alkonyán, a régi magyar harcos osztályból igazi nemesség. Nemcsak a név teszi azzá - a serviens szó mindjobban kimegy a divatból, - hanem feladatának fontossága, országfenntartó hivatása. A magyar köznemes, már nem csak harcol, hanem bíráskodik, igazgat, részt vesz, a megye, az ország ügyeiben. Érdeke, hagyománya, érzülete egyaránt az ország egységének, a nemzet dicsőségének bajnokává avatta.

A felszopori kistemplomról 1338. június 1-én keltezett osztálylevél tudósit, bennünket először.
A Szopory család és utódai tartanak jogot a templom kegyúri jogához.

Utolsó módosítás: 2015. 06. 21.